Verduurzaming van het huis: wat is er mogelijk?

In deze tijd waarin we van klimaattop naar klimaatmars gaan en van stikstofcrisis naar PFAS-debat, zijn mensen steeds meer bezig met klimaat en milieu. Ze houden zich bezig met hoe ze kunnen zorgen dat zij zelf zo min mogelijk bijdragen aan het opwarmende klimaat en het vervuilende milieu. Mensen vragen zich af hoe ze in hun woon- en leefgedrag kunnen sleutelen om deze klimaatneutraal en milieuvriendelijker te maken. Hiervoor zijn een aantal belangrijke manieren.

1. Zonnepanelen

Een hele duidelijke is natuurlijk zonnepanelen kopen. Hiermee zorg je ervoor dat overdag ten minste je stroomverbruik volledig CO2 neutraal is en je er niet mee bijdraagt aan het versterkte broeikaseffect. Hoewel er bij de productie van zulke panelen veel energie wordt verbruikt is de zonnepanelen opbrengst toch altijd hoger dan dat verbruik. Zeker nu de panelen een steeds hoger rendement krijgen, zullen ze zich snel terug verdienen in dat opzicht.

2. Zonnecollectoren

Naast zonnepanelen kan je ook nog zonnecollectoren nemen. Deze zullen water door buizen laten lopen die onder de zon liggen. Zo zal het water worden opgewarmd en dit water kan dan, eventueel in combinatie met een CV-ketel worden gebruikt voor een douchebeurt.

3. Warmtepompen

Zo zijn er nog meer technieken voor het op de juiste temperatuur krijgen van water. Bijvoorbeeld warmtepompen of installaties die gebruik maken van de temperatuur van de grond, om in de winter warm en in de zomer juist koud water te krijgen.

4. Goede isolatie

Maar dit soort verwarmingstechnieken zijn natuurlijk nutteloos zonder goede isolatie. Een goede manier om energie te besparen is het aanbrengen van dubbel of zelfs driedubbel glas. Maar ook het opvullen van de spouwmuren met goed isolerend materiaal kan al erg helpen om energieverbruik tegen te gaan.

En dit is pas een klein deel van de vele mogelijkheden die er tegenwoordig zijn voor het verduurzamen van de huizen waarin de mensen wonen!