Telefoonrecycling: drie zware metalen in mobiele telefoons

Elektronisch afval zoals televisies, mobiele telefoons en computers bevatten giftige metalen en chemicaliën. De printplaten, batterijen en andere onderdelen bestaan uit cadmium, lood, kwik, brandvertragers en pvc. Het probleem met deze materialen ontstaat als de producten afgedankt worden en eindigen als elektronisch afval. Als de materialen gedumpt worden en in aanraking komen met de aarde dan kunnen de chemicaliën in de grond trekken waardoor deze vervuild raakt. Het grondwater raakt er ook door vervuild. Hoe gevaarlijk zijn deze metalen en chemicaliën? Een korte omschrijving van drie zware metalen die te vinden zijn in mobiele telefoons:

Lood

Lood is een giftig metaal dat voor schade in het lichaam kan zorgen. Het kan voor schade aan het centrale zenuwstelsel zorgen maar ook voor hersenaandoeningen. Mobiele telefoons bevatten niet veel lood maar televisies en computer monitoren wel. Toch zorgt het grote aantal telefoons dat wereldwijd gedumpt wordt wel voor een probleem van honderden duizenden kilo’s lood dat in aanraking komt met de aarde.

Kwik

Kwik is een giftig element dat net als lood onder de noemer zware metalen valt. Het is te vinden in de batterijen van mobiele telefoons. Kwik, kwikdamp en kwikverbindingen kunnen schade veroorzaken aan het centrale zenuwstelsel maar ook aan organen en orgaansystemen.

Cadmium

Cadmium is ook te vinden in de batterijen van mobiele telefoons. Het kan schade aanrichten aan de lever en nieren met onomkeerbare problemen. Deze problemen kunnen zelfs dodelijk zijn. Ademhalingsproblemen, verminderde botdichtheid en andere gezondheidsproblemen kunnen ook het gevolg van een blootstelling aan cadmium zijn.

De kans dat deze materialen schade aanbrengen aan het milieu en de gezondheid is bijna 100 procent als mobiele telefoons niet op de goede manier worden verwerkt. Afvalstortplaatsen zijn immers niet bedoeld voor elektronisch afval. Door de mobiele telefoons te dumpen of bij het afval weg te gooien raakt niet alleen de aarde vervuild maar ook de mensheid. Wat kun je hier tegen doen? Een telefoon inleveren of andere elektronische producten kan via diverse websites op het internet. Door elektronische producten in te leveren wordt het elektronisch afval verminderd. Vaak is het zelfs nog mogelijk om er een vergoeding voor te krijgen.