Wat is duurzaamheid

Duurzaamheid is het begrip van de 21e eeuw. Steeds meer mensen willen zich inzetten voor “duurzaamheid”. Maar wat betekent dat begrip duurzaam nu eigenlijk? Meestal wordt het begrip duurzaam uitgelegd aan de hand van de drie P’s, namelijk:

  1. People (staat voor mensen)
  2. Profit (staat voor winst)
  3. Planet (staat voor aarde)

Iedere P omvat een gedeelte van het begrip duurzaamheid. People gaat over mensen die rondlopen op deze aardbol. Profit gaatover het maken van winst (ook wel rendabel zijn) en planet gaat over onze planeet (ook wel de natuur).

Verenigde Naties

De World Commission on enviroment and Development, onderdeel van de Verenigde Naties, omschrijft duurzaamheid als volgt:

“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”.

Dit betekent eigenlijk dat we de wereld moeten ontwikkelen, maar er rekening moet rekening worden gehouden met de mensen en onze planeet.