Welke kosten kunt u krijgen bij overstappen naar een andere energieleverancier?

Vaak kan het voordeliger zijn om over te stappen naar een andere energieleverancier. Belangrijk is om dan eerst naar voorwaarden van uw huidige energiecontract te kijken voordat u gaat aanmelden bij een andere energieleverancier. Controleer voornamelijk wat het opzegtermijn is van uw leverancier soms kan je een boete krijgen als je te vroeg gaat overstappen.

1) Contract met onbepaalde looptijd
Als u een contract met looptijd voor onbepaalde tijd heeft, moet u rekening houden met een wettelijke opzegtermijn van maximaal 30 dagen. Sommige energieleveranciers hebben een kortere opzegtermijn in hun contract vermeld staan. Contracten met een looptijd voor onbepaalde tijd komen geen kosten bij het opzeggen van uw contract.

2) Contract met vaste looptijd
Heeft u een contract met een bepaalde looptijd (bijvoorbeeld een jaarcontract), dan mag uw energieleverancier u een boete in rekening brengen wanneer je contract eerder wilt stop zetten dan in je contract staat aangegeven. De Autoroteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximale hoogte van de boete vastgesteld. Energieleveranciers moeten zich aan deze maximale boete houden. De hoogte van de boete kunt u terug vinden op de website van ACM.

Sinds een aantal jaren is het niet meer mogelijk om contracten met een jaar automatisch stilzwijgend te verlengen. De wet van dam staat vermeld in het wetboek waaraan alle energieleveranciers moeten houden. Ze mogen je contract wel stilzwijgend verlengen maar dan geldt een opzegtermijn van 30 dagen en niet dat u weer een jaar aan vast zit. Kijk voor meer informatie op:
https://www.consuwijzer.nl/thema/abonnement-contract-opzeggen-en-stilzwijgende-verlenging

Waarom overstappen
Vaak kunt u per jaar veel geld bespraken op uw energierekening. Neem daarom elk jaar even de tijd om goed te kijken welke energieleverancier het goedkoopste is..

Let bij het zoeken naar een energieleverancier op of alle kosten zijn meegenomen in de prijs die ze vermelden:

– Inclusief of exclusief belastingen
– Inclusief of exclusief BTW
– Met of zonder transportkosten
– Enkele of dubbele meter

Let op als u gebruik maakt van een dubbele meter
Voor dubbele meters wordt meestal een relatief laag elektriciteitstarief geboden tijdens bepaalde dagen en uren, en een vrij hoog tarief op werkdagen. Bij een meter met een enkel telwerk kan hierin geen onderscheid worden gemaakt.